Pacjentów zainteresowanych wykonaniem prac protetycznych (korony, mosty, protezy) zapraszamy na pierwszą wizytę, na której przeprowadzimy konsultację stomatologiczną, poznając Państwa problemy i oczekiwania. Spotkanie pozwoli na przegląd zębów, wstępne ustalenie planu leczenia i zaplanowanie dogodnych terminów, liczby wizyt.

Planując prace protetyczne należy wziąć pod uwagę 2-, 3-tygodniowy czas wykonania laboratoryjnego i z odpowiednim wyprzedzeniem rezerwować wizyty.

Zapraszamy wszystkich pacjentów, w tym zagranicznych, do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez formularz kontaktowy.

Dotychczasową dokumentację możesz przesłać również e-mailem.