Prezentowany cennik zawiera ogólne informację na temat cen naszych usług. Przed przystąpieniem do leczenia, przeprowadzimy badanie i niezbędną diagnostykę jamy ustnej, które pozwolą nam zaplanować zakres potrzebnego leczenia, a następnie przygotowywać plan i kosztorys leczenia.